Pup Info

De pupinfo is er zoals de naam al zegt: om informatie te geven over het ras. De vragen gaan vaak verder dan de rasbeschrijvingen in allerlei boekjes en zijn meestal ook praktischer van aard.

Wanneer U heeft besloten om een Lakie in huis te nemen, kan de pupinfo bemiddelen bij de aankoop.

Omdat wij met een aantal kennels samenwerken, zijn we in staat U binnen een redelijke termijn aan een passende pup te helpen.

Alle pups die via de pupinfo worden aangeboden voldoen aan alle fokkersvoorwaarden.

Pups zijn ingeent en ontwormd. Ook wordt er een model koopovereenkomst opgemaakt, waarin een gezondheidsverklaring is opgenomen, zodat U als aspirantkoper weet waar U aan toe bent.