Skip to content

Wedstrijd reglement

WEDSTRIJD REGLEMENT

 De deelnemers worden geacht het reglement te kennen en er na te handelen.

 1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van de vispas 2018, hierop kan gecontroleerd worden.
 2. Het is de deelnemers verboden om plaats te nemen verder dan één meter van zijn plaatsnummer, dit geldt zowel links als rechts van zijn plaatsnummer.
 3. Er dient gevist te worden met een hengel voorzien van een enkelvoudige haak. Hengellengte max. 11,50 meter (hengel + lijn max. 20 meter
 4. Ten aanzien van het voeren het volgende, vanaf het beginsignaal mag er ± 5 minuten normaal gevoerd worden. Daarna mag er slechts licht worden bijgevoerd. Laatkomers mogen alleen licht voeren.
 5. Er wordt gevist op aantal en gewicht, paling, snoek en snoekbaars tellen niet mee.
 6. De eventueel gevangen vis wordt na afloop van de wedstrijd gewogen. Het leefnet moet in het water blijven tot het moment van weging. Het gebruik van een leefnet is verplicht. Stalen leefnetten zijn verboden.
 7. De ter weging aangeboden vis moet in levende staat verkeren.
 8. Er mag slechts 1 hengel zich boven het water bevinden, dus cuppen en vissen tegelijk mag niet.
 9. Zinkvissen is verboden, de dobber dient het lood te kunnen dragen.
 10. De visplek dient na afloop van de wedstrijd schoon achtergelaten te worden, overgebleven aas en voer dient meegenomen te worden.
 11. Deelnemen op eigen risico
 12. Bij overtreding wordt een passende maatregel vastgesteld door de wedstrijdcommissie.
 13. De prijzen worden alleen aan de winnende deelnemers uitgereikt. Bij niet afhalen van de prijs vervalt het recht op de prijs.
 14. Ingeval waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
 15. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard dan ook, dan wel voor schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van één ieder direct of indirect bij de wedstrijden betrokken. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (financiële) consequenties voortvloeiende uit het wegens omstandigheden verschuiven of vervallen van wedstrijden. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de (financiële) consequenties voortvloeiende uit het uitbrengen van de uitslag.
 16. De wedstrijd leiding mag de deelname van een persoon of team weigeren zonder opgave van reden.

 

 

Wedstrijdcommissie